Záhradná homeopatia (agrohomeopathy)

Od Alena a Milan

Záhradná homeopatia (agrohomeopathy) prináša nový rozmer pre eko-bio pestovanie na malých i veľkých plochách. Vytvoriť optimálny funkčný systém si vyžaduje určité skúsenosti s fungovaním biosystému, permakultúrným prístupom… Homeopatiu ako úspešný celostný prístup k liečeniu ľudí i zvierat je možné využiť aj pri rastlinách. Tento vo svete používaný systém liečby kultúrnych plodín sa u nás len začína presadzovať a táto rubrika by…